Cynllun Y Ffordd

Yn ystod 2016 cyflwynodd  Undeb yr Annibynwyr  Cymraeg gynllun newydd arloesol a elwir "Y Ffordd". Yn ôl y cynllun "..Bwriad Y Ffordd yw helpu pobl i drafod themâu Cristnogol...... anogir pobl i gyfarfod â'i gilydd mewn grwpiau bychan i ddilyn Y Ffordd......" 

Mae'n gynllun pedair blynedd sy'n gyfle i edrych ar glipiau fideo ac ymateb iddynt, er mwyn cryfhau eu ffydd a'u hyder.

Mae Capel Coffa yn cynnal cyfarfodydd er mwyn cyflwyno Cynllun Y Ffordd a rhoddi cyfle i aelodau ymateb I DVD a thrafod y Beibl ymysg ei gilydd.

Dyma'r dyddiadau a benodwyd i drafod Y Ffordd: 

Nos Lun 13eg Mawrth, 2017,  7pm hyd 8 15pm

Nos Lun 27ain Mawrth 2017, 7pm hyd 8 15pm

Nos Lun 10fed Ebrill 2017, 7pm hyd 8 15pm

Bydd dyddiadau eraill i'w cyhoeddi ddiwedd y flwyddyn.

2018

Nos Lun, 19 Mawrth am 7yh